Vem får lämna omdömen i tävlingen Årets butik?

På Prisjakt har vi regler för vem som får lämna butiksomdömen och hur det får gå till. Det är viktigt för både dig som butiksinnehavare och alla konsumenter att omdömena är äkta och skrivna av personer som inte har vinning av att tycka på ett visst sätt – positivt såväl som negativt.

Här sammanfattar vi tre allmänna regler som är extra viktiga inför tävlingen Årets butik:

  • Du, din personal och din närmaste familj får inte skriva omdömen om din butik eller dina konkurrenter. Detta gäller även personer inom din butikskoncern, företagsgrupp eller butikskedja.

  • Ett butiksomdöme ska utgå från konsumentens egen upplevelse av ett nyligen genomfört eller planerat köp i butiken, alternativt ett ärende som butiken hanterat.

  • Ett omdöme får aldrig lämnas mot någon form av kompensation, exempelvis en rabattkod eller möjligheten att vinna något i en utlottning. Läs mer om detta här.

Vi har alltid rätt att dölja och utreda omdömen som vi misstänker inte följer Prisjakts regelverk. Omdömen som är under utredning räknas inte med i tävlingen Årets butik.

Våra fullständiga regler kring omdömen kan du läsa under punkt 13 här.


Omdömen i tävlingen Årets butik

  • Alla butiksomdömen som lämnats mellan den 1 december 2021 och 30 november 2022 ingår i tävlingen Årets butik 2022. Alla butiker deltar per automatik i tävlingen.

  • Användarna lämnar omdömen på din butikssida på Prisjakt, direkt vid ett köp eller i efterhand. Omdömet kan gälla såväl ett onlineköp som ett fysiskt butiksköp, Prisjakt separerar inte omdömen för dina olika säljkanaler.

  • En användare kan lämna omdömen på flera olika butiker, men bara en gång per butik.

  • Endast synliga omdömen lämnade under tävlingsperioden ingår i tävlingen, det betyder att tidigare lämnade omdömen som uppdateras under tävlingstiden också räknas med. Men omdömet ska referera till ett planerat eller genomfört köp gjort mellan den 1 december 2021 och 30 november 2022.

Så utses vinnarna i Årets butik

Utifrån omdömenas antal och snittbetyg under tävlingsperioden beräknas en Årets butik-poäng (Shop of the Year-score) för varje butik. Den med högst poäng vinner utmärkelsen Årets butik 2022.

De med högst poäng inom varje butikskategori vinner kategoripriserna, och motsvarande gäller specialpriserna. Butikerna kategoriseras utifrån sitt produktutbud hos Prisjakt.

Beräkningsmodellen vi använder för att beräkna butikernas Årets butik-poäng kallas Bayesian average, en modell som bland annat IMDB använder. Här finns en artikel med exempel för den som vill fördjupa sig.

Vinnarna presenteras den 15 december 2022. Prisjakts beslut kan inte överklagas.

Hittade du svaret?