Alle samlinger
For butikker
Årets butikk
Anmeldelser i Årets butikk
Anmeldelser i Årets butikk

Regler om anmeldelser og hvordan vi bruker dem til å velge vinneren

Prisjakt avatar
Skrevet av Prisjakt
Oppdatert over en uke siden

Hvem kan sende inn anmeldelser i Årets butikk konkurransen?

På Prisjakt har vi regler for hvem som kan sende inn butikkanmeldelser og hvordan det gjøres. Det er viktig for både deg som butikkeier og alle forbrukere at anmeldelsene er ekte og skrevet av folk med både positive og negative tilbakemeldinger. så vel som negative.

Her oppsummerer vi tre generelle regler som er ekstra viktige før konkurransen Årets butikk:

  • Du, dine ansatte og din nærmeste familie kan ikke skrive anmeldelser om butikken din eller konkurrentene dine. Dette gjelder også personer i butikkgruppen, bedriftsgruppen eller butikkjeden din.

  • En butikkanmeldelse må være basert på forbrukerens egen erfaring med et nylig gjennomført eller planlagt kjøp i butikken, eller alternativt en sak som butikken har håndtert.

  • Det kan aldri foretas en anmeldelse mot noen form for kompensasjon, for eksempel en rabattkode eller muligheten til å vinne noe i utlodning. Les mer om dette her.

Vi har alltid rett til å skjule og undersøke anmeldelsesr vi mistenker ikke følger Prisjakts forskrifter. Anmeldelser som er under utredning blir ikke inkludert i konkurranse Årets butikk.


Anmeldelser til konkurransen om Årets butikk

  • Mellom 1. desember 2022 og 30. november 2023 blir alle innsendte butikkanmeldelser talt opp til Årets butikk -konkurranse. Alle butikker deltar automatisk.

  • Brukere legger igjen anmeldelser på butikksiden din på Prisjakt, direkte ved kjøp eller etterpå. Anmeldelsene kan gjelde både nettkjøp og fysisk kjøp i butikk. Prisjakt skiller ikke på anmeldelser for dine ulike salgskanaler.

  • En bruker kan legge igjen anmeldelser i flere forskjellige butikker, men bare én gang per butikk.

  • Bare synlige anmeldelser levert inn i konkurranseperioden er inkludert i konkurransen. Tidligere innsendte anmeldelser som oppdateres i løpet av konkurranseperioden vil også bli inkludert, men anmeldelsen bør referere til et planlagt eller fullført kjøp gjort mellom 1. desember 2022 og 30. november 2023.

Slik blir vinnerne kåret i Årets butikk

Utifra antall anmeldelser og gjennomsnittskarakterer i konkurranseperioden, beregnes en poengsum for hver butikk, en Årets butikk-score. Den med høyest poengsum vinner prisen for Årets butikk.

De med høyest poengsum i hver butikkkategori vinner kategoripremiene, og det samme gjelder spesialprisene. Butikkene er kategorisert basert på produktutvalget på Prisjakt.

Beregningsmodellen vi bruker til å beregne årets butikkpoeng kalles Bayesian -gjennomsnittet, en modell som blant annet IMDB bruker. Her er en artikkel med eksempler for de som ønsker å fordype seg.

Vinnerne blir kunngjort 14. desember 2023. Prisjakts beslutning kan ikke påklages.

Svarte dette på spørsmålet?