Alla samlingar
För Butiker
Kom igång med Prisjakt
Uppförandekod för butiker och marknadsplatser på Prisjakt
Uppförandekod för butiker och marknadsplatser på Prisjakt

Uppförandekod (Code of Conduct)

Prisjakt avatar
Skrivet av Prisjakt
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Listade butiker och marknadsplatser visas i olika pris- och produktjämförelser på Prisjakt. Prisjakts tjänster och varumärke handlar om att hjälpa konsumenter hitta och jämföra produkter och priser, och därmed fatta bättre köpbeslut.

Vi vill göra en positiv skillnad för både konsumenten och butiken, och shopping blir bättre när konsumenter och butiker har tillgång till korrekt och relevant information.

Dessa regler gäller all användning av Prisjakt, och reglerna uppdateras vid behov med tiden allt eftersom Prisjakt utvecklas.


Frågor och hjälp

Prisjakts Hjälpcenter och Customer Care Advisors finns för att butiker ska få ut allt av Prisjakt på ett bra och korrekt sätt. Vi tillhandahåller guidande och fördjupande information om diverse ämnen om optimal användning av tjänsterna.

Butiker och användare är alltid varmt välkomna att höra av sig till våra Customer Care Advisors eller besöka vårt Hjälpcenter för rådgivning.


Använd Prisjakt på rätt sätt

Vi vill minska risken att Prisjakt används på sätt som leder till att konsumenter och butiker hamnar i kläm. En förutsättning är så klart att listade butiker följer aktuell lagstiftning. För butiken är det viktigt att aktivt söka efter aktuell information om korrekt användning av Prisjakt och att rätta sig efter informationsutskick och eventuella påpekanden.

Här följer några exempel på aktiviteter som vi ser extra allvarligt på

Falska eller partiska omdömen

Prisjakt har en neutral hållning vid oenigheter mellan omdömeslämnare och butiker

Prisjakt tillåter inte missbruk eller manipulation av omdömen

Vi tillåter exempelvis inte omdömen som skrivs av personer som har nära koppling till företaget, eller på uppdrag av företaget.

Kom ihåg att enligt lag är det inte tillåtet för företag att lägga ut eller ge en annan juridisk eller fysisk person i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner, eller felaktigt uppträda som konsument.

Omdömen och ersättningar

Prisjakts omdömen ska spegla genuina konsumenters upplevelser

Vi tillåter därför inte att butiker eller tillverkare erbjuder ersättningar till omdömeslämnare på Prisjakt. Tänk på att våra användare inte får lämna omdömen mot utlovad eller möjlig ersättning.

En sådan ersättning kan exempelvis vara utlovad rabatt, en kupong, möjlighet att efter ett test behålla produkten eller köpa ut produkten för ett lägre pris, produktprover, pengar, medverkan i lotterier/tävlingar, bonuspoäng eller andra värdetoken/fördelar.


Så arbetar vi

Prisjakt gör löpande bedömningar av samarbetet med butiker utifrån våra mål och värderingar.

Om vi bedömer att konsumenter löper en risk att förlora inbetalda pengar, att inte motta beställda varor eller att inte kunna utöva grundläggande konsumenträttigheter genom att handla hos en listad butik, utreder Prisjakt detta och vidtar nödvändiga åtgärder. Detta kan även gälla aktiviteter som riskerar att skada Prisjakts varumärke, anseende eller trovärdighet. Prisjakt upplyser vid behov konsumenterna om sådana omständigheter.

Vi utreder även misstänkt falska, vilseledande och bedrägliga aktiviteter, samt butiker som p.g.a. insolvens eller andra faktorer befaras inte kunna leverera beställda varor, vilket kan leda till att vi tillfälligt eller permanent stänger av butikens närvaro på Prisjakt.

Det är självklart inte tillåtet att fortsätta med aktiviteter som en butik tidigare har fått en anmärkning för. Efter en utredning gäller Prisjakts beslut om åtgärd.

Fick du svar på din fråga?