Genom att lägga till och profilera din butik är du med i matchen. Att vara en profilerad (featured) butik innebär att era priser blir klickbara för våra besökare och därmed driver trafik och försäljning till er.

Vi gör det lätt för dig att lyckas. Som profilerad butik får du tillgång till en rad tjänster och analysverktyg som stärker din affär. Och det är lätt att komma igång.

Kraven för att bli tillagd på Prisjakt

Vi gör det bättre för både butiken och konsumenten.

Innan din butik eller marknadsplats blir tillagd på Prisjakt så måste den godkännas. Alla butiker och marknadsplatser som uppfyller våra butikskrav kan visa sina produkter och priser på Prisjakt. Nedan är de nuvarande kraven som gäller idag.

Allmänna krav

Gäller alla butiker och marknadsplatser

För att listas måste varje butik eller marknadsplats:

  • drivas av ett verifierbart företag,

  • följa aktuell lagstiftning relaterad till marknadsföring och försäljning av listade produkter och tjänster,

  • följa informationskraven kopplade till konsumenträttsliga regler och presentera dessa på ett klart och begripligt sätt, antingen på svenska eller engelska,

  • ge möjlighet att visa alla priser i lokal valuta, inklusive moms,

  • se till att konsumenten inte blir ansvarig för kostnader kopplade till import av varor.

Utöver ovanstående krav genomför Prisjakt så långt det är möjligt de kontroller och bedömningar vi anser nödvändiga.

Särskilda krav

Gäller butiker utanför EU, samt marknadsplatser med säljare utanför EU

För butiker och marknadsplatser, där kunden (direkt eller via en filial) ingår avtal med ett företag utanför EU, ska följande information finnas på webbplatsen:

  • Företagsinformation för den utländska juridiska enheten som är konsumentens avtalspart.

  • Villkor, som skriftligen garanterar att konsumenten inte blir ansvarig för kostnader kopplade till import av varor.

  • Information om kundens rätt att ångra ett köp med villkor som minst motsvarar lagstiftningen i Sverige.

Lägg till butik

När din butik eller marknadsplats uppfyller kraven fyller du i vårt registreringsformulär för att lägga till den. Glöm inte att ange en länk till produktfeeden.

Mer information om vad som krävs i produktfeeden hittar du här.

Gå till registreringsformuläret för att lägga till butiken


Hittade du svaret?