Alle samlinger
For butikker
Hvordan fungerer Prisjakts indeksering?
Hvordan fungerer Prisjakts indeksering?
Johan Thörn avatar
Skrevet av Johan Thörn
Oppdatert for over en uke siden

Generelt om Prisjakts indeksering

På Prisjakt håndterer vi en enorm mengde data. Et av de største områdene er indeksering, dvs. hvordan Prisjakt knytter tilbud fra en butikk til produktsidene våre. Dette gjøres på to forskjellige måter, manuell eller automatisk indeksering.

I manuell indeksering kartlegger våre ansatte informasjonen vi mottar fra butikkene med produktsidene våre. Hvis butikken har et godt strukturert produktnavn, vil denne prosessen være enklere og mer effektiv. Ved automatisk indeksering bruker Prisjakt hovedsakelig forskjellige typer koder, det er derfor viktig for en butikk å gi Prisjakt koder på sin nettside og / eller i prisfilen.

Ved nye produktutgivelser og når Prisjakt ikke har opprettet en produktside, er det alltid nødvendig med manuell indeksering. Bare når en produktside er opprettet, har vi muligheten til å koble tilbud. Hvis en butikk har en kode knyttet til tilbudene, er denne koden også knyttet til produktsiden vår, dette muliggjør automatisk indeksering for butikker med samme kode.

Generelt er automatisk sortering raskere og mer effektiv enn manuell sortering.

Litt mer i dybden

Prisjakts indeksering foregår i 5 forskjellige trinn:

 1. En butikk registrerer seg på Prisjakt - dette gjøres på to måter, en butikk rapporterer at de vil være oppført på PriceSpy eller vi finner en butikk og legger til den.

 2. Vi lager en leser/scanner for butikken. Først spør vi om butikken kan gi oss en prisfil.

 3. Kategorisortering - dette er det første trinnet når vi leser butikkens informasjon. Vi kartlegger butikkens kategorier mot kategoriene vi har på Prisjakt. Produkttypene vi ikke har en kategori for er sortert ut, dvs. Prisjakt ekskluderer kategorien for håndtering. Sorterte kategorier og tilbudet er alltid tilgjengelig via Prisjakts ekspertsøk, noen ganger referert til som Prisjakt RAW/ekspert. Årsaken til dette trinnet er fordi tilbudene til en butikk kommer som store pakker, dvs. hundrevis (til tusenvis) tilbud kan bli funnet i en og samme kategori. Trinnet letter den videre håndteringen for oss.

 4. Produkt / tilbud indeksering - Etter kategorisortering vises butikkens tilbud i vårt system, slik at vi kan håndtere hvert tilbud separat. Hvis butikken har en kode knyttet til tilbudene (og denne koden har vært i systemet vårt siden før), blir den sortert automatisk, ellers trenger vi manuell håndlegging. Ved indeksering er det tre ting som kan gjøres

 5. Til produkt - Når produktet er på plass og vi har indeksert ett eller flere tilbud i systemet vårt til det, vil dette være tilgjengelig på Prisjakt sine nettsider. Våre brukere kan nå finne og prissammenligne produktet.

Hvordan fungerer manuell indeksering?

For manuell indeksering bruker vi informasjonen vi mottar fra butikkene. Det handler hovedsakelig om produktnavnene og hvordan butikken navngir dem. Et godt strukturert navn inkluderer produsent og modellbetegnelse / navn. I noen kategorityper er det også viktig å spesifisere produktets størrelse, for eksempel for butikker som selger parfyme. Farge og materiale er ikke alltid nødvendig å inkludere, men selv dette kan lette indekseringen. Vi foretrekker også at en produsentkode er inkludert på produktsiden eller i en prisfil. Dette gjør det lettere for oss å skille mellom lignende produkter.

Når Prisjakt refererer til SKU, mener vi produsentkoder, MPN.

Eksempel på produktnavn

1. Et godt produktnavn - Ingen unødvendig informasjon

 • Prisjakt leser inn modellkoden / produsentkoden (MPN) fra et SKU-felt

 • Butikken gir også en EAN-kode, som leses i et eget felt

 • Inneholder produsent og modellnavn, den aktuelle butikken legger ikke noe ekstra unødvendig til navnet.

2. Et greit produktnavn - Viktig informasjon blandet med mindre viktig informasjon

3. Et verre produktnavn

 • Et veldig generelt navn for produktet

 • Bare produsenter er inkludert

 • Mangler modellkode

 • Mangler SKU / MPN og EAN-kode

Når et produktnavn blir for generelt og vi ikke kan vite helt sikkert hvilken modell det er, blir prisen sortert ut i stedet for som et produkt. ALLE produkter fra butikker er søkbare via vårt søk. Hvis det ikke er tilbud på en produktside på Prisjakt, kan du finne dem via det vi kaller Prisjakt RAW, noen ganger kalt Prisjakt Expert.

Hva er viktig for at indekseringen skal være så god og feilfri som mulig?

Et godt strukturert produktnavn med tilhørende koder gjør det enklest for Prisjakt å håndtere tilbudene dine.

 • Koder

- Offisielle koder for produktene, det kan være EAN, produsentens delenummer (MPN) eller en SKU-kode.

- Artikkelnumre eller unike koder som bare gjelder for en butikk, letter ikke indekseringen vår, ettersom kodene normalt ikke er knyttet til et produkt, så systemet vårt gjenkjenner ikke koden og kan ikke bruke den.

 • Bra produktnavn

- Vi ser gjerne at produktnavnene er så rene som mulig. Du er ekskludert fra å ekskludere lengre produktbeskrivelser med mindre de er nødvendige. Et godt produktnavn inneholder produsent, modellnavn / betegnelse og størrelse / volum (hvis tilgjengelig). Farge og / eller materiale er også typiske egenskaper som kan lette indekseringen. - Størrelser / volum - I forskjellige kategorier er det veldig viktig å inkludere størrelser og / eller volum. Noen eksempler er parfyme, kosttilskudd, klokker osv. - Utgave - Noen produkter har forskjellige utgaver. Det kan være en spesialutgave, en ny generasjon av det samme produktet eller en ny utgave med lignende navn.

Svarte dette på spørsmålet?